Forskelle mellem britis og amerikansk engelsk

Forskelle mellem britis og amerikansk engelsk

Forskelle mellem britisk og amerikansk engelsk

Engelsk er et af verdens mest udbredte sprog, og det tales i mange forskellige variationer. De to mest prominente variationer er britisk og amerikansk engelsk. Selvom de to sprogvariationer er meget ens, er der nogle forskelle mellem de to, både i udtale, grammatik og ordforråd.

Udtaleforskelle

En af de største forskelle mellem britisk og amerikansk engelsk er udtalen. Mens de fleste britiske dialekter har en meget stærk og tydelig R-lyd, udtaler amerikanere normalt ikke R-lyden i slutningen af et ord eller en stavelse. Derudover varierer udtalen også mellem de forskellige regioner i Storbritannien, mens amerikanere normalt har en mere ensartet udtale. En anden udtaleforskel er den måde, hvorpå Amerikanere udtaler vokaler. For eksempel udtaler Britiske folk ordet "dance" med en kort "æ"-lyd, mens amerikanere normalt udtaler det med en lang "a"-lyd.

Grammatikforskelle

Der er også nogle forskelle mellem britisk og amerikansk engelsk i grammatikken. En af de mest markante forskelle er brugen af "have got" kontra "have". Britisk engelsk bruger ofte den fulde form "have got", mens amerikansk engelsk ofte foretrækker den forkortede form "have". Derudover bruger briter normalt "shall" for at udtrykke fremtid, mens amerikanere ofte bruger "will". Derudover kan der være forskel i brugen af nutidigt perfektum, hvor britisk engelsk normalt foretrækker "have" og amerikansk engelsk foretrækker "have gotten."

Ordforråd

Mens britisk og amerikansk engelsk deler mange ord, er der nogle ord, der har forskellige betydninger eller brug alt efter, hvilken side Atlanten man befinder sig på. Et af de mest kendte eksempler er ordet "biscuit". I Storbritannien refererer det normalt til en sød kage, mens amerikanere normalt bruger tærten "cookie." En anden forskel er brugen af ordet "boot" til at beskrive bagagerummet i en bil. I USA kalder man det normalt "trunk".

Kulturelle forskelle

Nogle kulturelle forskelle kan påvirke forskellene mellem britisk og amerikansk engelsk. For eksempel har britisk engelsk haft større indflydelse på New England-dialekten på grund af de tidlige bosættere fra England, mens amerikansk engelsk har haft indflydelse fra indianske, afrikanske og spanske sprog på grund af landets historie. Dette kan føre til forskelle i både ordforråd og udtale. Endvidere er det også værd at bemærke, at i USA er der en tendens til at bruge mere slang end i Storbritannien, hvilket også kan føre til forskelle i udtale og grammatik.

Konklusion

Selvom britisk og amerikansk engelsk er to forskellige variationer af det engelske sprog, er de stadig tæt beslægtede og forståelige for hinanden. De største forskelle mellem de to sprogvariationer ligger i udtale, grammatik og ordforråd. Mens de kan virke små, kan de have stor indvirkning på sprogbrugen i hverdagen. I sidste ende er det dog op til den enkelte at beslutte, hvilken variation af engelsk man foretrækker at bruge.